En Güzel Halimiz, Gülümseyen Halimiz
Hareketli Diş Protezleri

İmplant Destekli Hareketli Protezler

 

İmplantlardan destek alınarak yapılan hareketli protezler, genellikle hiç dişi olmayan veya çok az sayıda dişi kalan, kemik yapısı ve kalınlığı implant üstü sabit protez yapımına uygun olmayan bireylerde uygulanır (Bkz. İmplantlar Hakkında).

İmplant destekli hareketli protezler, geleneksel hareketli protezlere göre önemli avantajlara sahiptir:

-  Protezin ağız içindeki istenmeyen hareketliliği çok büyük oranda azalır,

-  Protez hareketliliğinin azalmasına bağlı olarak, geleneksel protezlere oranla, protez altındaki gıda birikimi az olur, konuşma etkinliği artar ve protez yapıştırıcısı kullanma gereksinimi ortadan kalkar,

-  Protezin implantlardan destek alınarak yapılması ve geleneksel hareketli protezlere göre daha sabit kalabilmesi sayesinde çiğneme etkinliği büyük oranda artar. Böylece geleneksel protezlerde yaşanan çiğneme zorlukları bu protezlerle büyük ölçüde ortadan kalkmış olur. Bu sayede sindirim sistemi problemleri azalır,

-  Geleneksel protezlerin ağız içindeki hareketliliği, kemik üzerinde istenmeyen kuvvetler yaratarak kemik erimesinin hızlanmasına neden olabilmektedirler. Halbuki implant destekli hareketli protezler, implantlardan destek aldığı için çene kemiğine uyarıcı etki yapar. Böylece kemik erimesi azalır,

-  İmplantlardan destek alınarak hazırlanan protezler, geleneksel protezlere oranla daha küçük hacimlerde hazırlanırlar. Daha küçük hazırlanmaları sebebiyle, protezlerin kullanım konforu artar,

-  Yukarıda sayılan tüm bu nedenlerden dolayı bireyin yaşam kalitesini arttırır ve özgüvenine katkıda bulunur.

   

Anahtar kelimeler: implant, protez, hareketli protez, çiğneme, kemik erimesi